Gaya APA

Satt,i Roros, Tim Pustaka Agung Harapan. (). Kamus Internasional 50 Triliun . Suraabaya: CV. Pustaka Agung Harapan Surabaya.

Gaya Chicago

Satt,i Roros, Tim Pustaka Agung Harapan. Kamus Internasional 50 Triliun. Suraabaya: CV. Pustaka Agung Harapan Surabaya, . Text.

Gaya MLA

Satt,i Roros, Tim Pustaka Agung Harapan. Kamus Internasional 50 Triliun. Suraabaya: CV. Pustaka Agung Harapan Surabaya, . Text.

Gaya Turabian

Satt,i Roros, Tim Pustaka Agung Harapan. Kamus Internasional 50 Triliun. Suraabaya: CV. Pustaka Agung Harapan Surabaya, . Print.